Kategoriat
Kaikki

Kurikka-Seuran vuosikokous 2023

Kurikka-Seuran vuosikokous su 27.8. klo 17.00 Kotiseututalolla (Museotie 19, Kurikka). Ilmoittautuminen sihteeri Jenni Laurilalle (puh. 040 5653682) kokoustarjoilujen järjestämisen vuoksi.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja 
12. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. Kokouksen päättäminen